Metrologie

leerstofonderdeel toepassing link / download omschrijving
orde van grootte powerpoint-presentatie machten-van-10.pps (4,42 MB)
machten-van-10.html
presentatie bij de populaire video "Powers of ten"
orde van grootte MS Word machten-van-10.doc begeleidende tekst voor de presentatie

metrologie   |   arbeid & energie   |   druk   |   gaswetten   |   warmte   |   faseovergangen

Zend mail naar dirk.geeroms@pi.be